ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. กิจกรรม / อบรม / ประชุม
 3. ความรู้ทั่วไป

ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รอการอัพเดตรายวิชา 

 

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- รหัสวิชา ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี ม.2 (ห้อง 2,4,6,8,10,12) ภาคเรียนที่ 1/2567

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- รอการอัพเดตรายวิชา

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รอการอัพเดตรายวิชา

 

  

เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

- รหัสวิชา ว30285 การออกแบบกราฟิก ม.5 (ห้อง 5,6) ปีการศึกษา 1/2567

- รหัสวิชา ว30295 การสร้างเว็บเพจด้วย HTML (ห้อง 9,10) ปีการศึกษา 1/2567

 

 เข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียน | Classroom (OPEN)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- รหัสวิชา ว30296 การออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง (ห้อง 5,6) ปีการศึกษา 1/2567

 

 

 เข้าสู่ห้องเรียน

ความรู้ทั่วไป | แหล่งความรู้เพิ่มเติม

 1. ซอฟต์แวร์แนะนำ
 2. ข่าวไอที
 3. ทิปไอที

Thaiware IT News

Thaiware IT News Lastest Update

Thaiware Tips

Thaiware Tips Lastest Update

เอกสาร / คู่มือ / โปรแกรม /ข้อมูลต่าง ๆ : ดาวน์โหลด | Downloads

คู่มือสำหรับนักเรียน

ตารางข้อมูล

 • ตารางสอนครู
 • ตารางเรียนนักเรียน
 • ตารางการใช้ห้อง
 • ห้อง Home Room
 • สรุปตารางรวมกลุ่มสาระฯ
 • ตารางสอนครู คณะสี
 • ตารางสอนครู ระดับ