ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ครูผู้ฝึกซ้อม)

วันที่ 11-31 มกราคม 2567

ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม3 (ครูผู้ฝึกซ้อม)

วันที่ 11-31 มกราคม 2567

ผลการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6

วันที่ 11-31 มกราคม 2567

ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ครูผู้ฝึกซ้อม)

วันที่ 23-28 ธันวาคม 2565