ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

123

 

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6