ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ CANVA สำหรับ Windows 10 ขึ้นไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด | Downloads