ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

โปรแกรมเพื่อใช้ตัดต่อวีดีโอ เสียง ฯลฯ ด้วยโปรแกรม "Movavi Video Suite 23"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด | Downloads