ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรมให้เป็นเรื่องง่ายด้วย "Visual Studio Code"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด | Downloads