ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

EDU-AKE.COM

ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี By Mr.Akekalak onsamlee

 

เพิ่มเพื่อน

สถานที่ติดต่อ : 

200 ซอยนิมิตใหม่ 64 ถนนนิมิตใหม่ สามวาตะวันออก คลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร 10510

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ 0-2993-2353 โทรสาร 0-2993-2353-5